BỘT MÀU

thông tin liên hệ
ÔNG ĐẶNG HOÀNG TÙNG
Giám Đốc - 0968 476 676, 0909 229 038

BỘT MÀU HỮU CƠ

Bột màu cam
Bột màu cam
Bột màu hồng
Bột màu hồng
Bột màu sen
Bột màu sen
Bột màu đen
Bột màu đen
Bột màu xanh dương
Bột màu xanh dương
Bột màu xanh lá
Bột màu xanh lá
Bột màu tím
Bột màu tím
Bột màu vàng
Bột màu vàng